Изработка на градежен лежај за превоз на брод ПВЦ на влезната приколка

Ако имате приколка со рамно лежиште, тогаш бродот со ПВЦ може да се транспортира во надуена состојба на приколка со рамно лежиште. Но, за ова приколката мора да биде подготвена. Целта на подготовката на приколката:

1. исклучува оштетување на чамецот на остри рабови на приколката за време на транспортот;

2. за да се обезбеди стабилна позиција на бродот на приколката за време на транспортот.

Овие цели можете да ги постигнете на различни начини. Некои бараат повеќе трошоци, а некои помалку. Сето тоа зависи од приколката, бродот и желбата. Ние, во нашата компанија, ги остваруваме овие цели со правење акции. Градилиштето има рамка и сместување обложени со тепих. Брзо се инсталира и се отстранува. Големината и положбата на залихите зависи од секој посебен брод и од желбите на клиентот. За прицврстување на бродот ПВЦ со приколката, потребно е да се употребуваат најмалку два ремени за прицврстување.


Градење лежај за приколката за автомобили Цени на каталогот© 2008 — 2012 offroad.net.ua . All rights reserved. by nucleart.net 2008