Генератори змішаного збудження

  1. зняття характеристик Генератор змішаного збудження самовозбуждается так само, як і генератор паралельного...

зняття характеристик

Генератор змішаного збудження самовозбуждается так само, як і генератор паралельного збудження , І їх характеристики холостого ходу (х. Х. Х.) Аналогічні. характеристику короткого замикання генератора змішаного збудження можна зняти тільки при харчуванні паралельної обмотки збудження від стороннього джерела, якщо дія послідовної обмотки є зустрічним, так як при згодному дії обмоток збудження виникає неприпустимо великий струм короткого замикання.

Якщо зняти характеристики короткого замикання при зустрічному включенні послідовної обмотки і при відключенні цієї обмотки, то можна визначити силу, що намагнічує послідовної обмотки збудження в масштабі струму паралельної обмотки збудження. Тоді можна побудувати характеристичний трикутник і для випадку приголосного включення послідовної обмотки збудження.

Зняття зовнішньої, регулювальної та навантажувальної характеристик генератора змішаного збудження проводиться так само, як і у генератора паралельного збудження.

Навантажувальна характеристика являє собою залежність напруги U від струму паралельної обмотки збудження, тому при згодному включенні послідовної обмотки навантажувальна характеристика генератора змішаного збудження буде розташована вище характеристики навантаження генератора незалежного або паралельного збудження. На малюнку 1 крива 1 являє собою навантажувальну характеристику генератора змішаного збудження, крива 2 - х. х. х. і крива 3 - навантажувальну характеристику генератора незалежного або паралельного збудження.

На малюнку 1 відрізок дорівнює сумарній силі, що намагнічує збудження F Σ, яка потрібна для створення номінального напруги при номінальному струмі якоря, відрізок дорівнює F в - намагничивающей силі паралельної обмотки і відрізок ав дорівнює F з - намагничивающей силі послідовної (серієсний) обмотки збудження. Катет їжак = бв визначає розмагнічуюче дію реакції якоря F Р.Я. в масштабі сили, що намагнічує збудження. Так як намагнічуючі сили F з і F Р.Я. пропорційні току якоря, можна розглядати їх спільна дія, тобто визначити силу, що намагнічує F = F з - F Р.Я. = Ав - бв = аб = де. У цьому випадку говорять, що при згодному включенні послідовної обмотки її дію аналогічно намагничивающей реакції якоря і характеристичний трикутник генератора має вигляд трикутника ДЕГ на малюнку 1.

Побудова зовнішньої характеристики

Побудова зовнішньої характеристики генератора за допомогою х. х. х. і характеристичного трикутника проводиться в принципі так само, як і у генератора паралельного збудження.

Малюнок 2. Порівняння зовнішніх (а) і регулювальних (б) характеристик генераторів незалежного (1), паралельного (2), змішаного збудження з згодним (3) і зустрічним (4) включенням послідовної обмотки

На малюнку 2, а і б вироблено зіставлення зовнішніх і регулювальних характеристик генераторів різних типів. Генератор змішаного збудження з згодним включенням послідовної обмотки збудження має саму сприятливу зовнішню характеристику. Його напруга при належному виборі намагничивающей сили послідовної обмотки мало змінюється зі зміною навантаження.

У генератора змішаного збудження з зустрічним включенням послідовної обмотки збудження дію останньої еквівалентно збільшенню розмагнічуючого дії реакції якоря. Внаслідок цього зі збільшенням навантаження напруга генератора сильно падає. Тому цей генератор застосовується рідко.

Джерело: Вольдек А. І., "Електричні машини. Підручник для технічних навчальних закладів" - 3-е видання, перероблене - Ленінград: Енергія, 1978 - 832с.

© 2008 — 2012 offroad.net.ua . All rights reserved. by nucleart.net 2008