ЗАТВЕРДЖЕНО
Комісією автомобільного спорту
Автомобільної Федерації України

КУБОК
АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
З ТРОФІ-РЕЙДІВ
2010 рік

(Загальний регламент)

Кубок Автомобільної Федерації України з трофі-рейдів (далі Кубок) проводить Автомобільна Федерація України (ФАУ).

Зміст

 1. Загальні положення
 2. Терміни та визначення
 3. Індивідуальний регламент
 4. Учасники
 5. Подання заявок на участь у змаганнях
 6. Допущені транспортні засоби
 7. Траси
 8. Класифікація. Порядок нарахування очок. Розподіл місць
 9. Заяви, протести і апеляції
 10. Заключні положення

Додатки

 1. Термінологія
 2. Контроль проходження траси
 3. Розміщення наклейок на автомобілі
 4. Безпека
 5. Офіцери по зв'язкам з учасниками
 6. Технічні вимоги до транспортних засобів, які допускаються до участі у змаганнях з трофі-рейдів
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний Регламент є керівним документом для всіх змагань, включених у залік Кубку. Всі змагання організуються і проводяться у відповідності з МСК ФІА; НСК ФАУ, Загальними вимогами до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв, (Серій) України та змагань, включених у їх залік, іншими регламентуючими документами ФІА та ФАУ щодо автомобільного спорту, даним Регламентом,Стандартним регламентом Кубку Автомобільної Федерації України з трофі-рейдів, Програмою та індивідуальним регламентом кожного змагання, які видаються організатором змагання. У випадку розбіжностей положень Індивідуального Регламенту з даним Регламентом та Стандартним Регламентом змагання Кубку діє положення даного Регламенту та Стандартного Регламенту.
1.2. Кубок проводиться в індивідуальному та командному заліках. В свою чергу індивідуальний залік проводиться у кожній заліковій групі згідно з п.6.1. даного Регламенту.
1.3. Кубок складається щонайбільше з шести змагань-етапів. Дата та місце проведення змагання публікуються у Календарному плані автомобільних змагань України.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни та визначення, вміщені у Регламенті Кубку Автомобільної Федерації України з трофі-рейдів та Індивідуальних Регламентах окремих змагань вміщені у додатку 1.
3. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ
3.1. Кожне змагання проводиться при наявності Індивідуального Регламенту змагання, виданого Організатором і затвердженого ФАУ не пізніше, як за місяць до початку змагання.
3.2. Індивідуальний Регламент видається Організатором у відповідності з МСК ФІА, НСК ФАУ, іншими регламентуючими документами, переліченими у п.1.1. даного Регламенту і повинні посилатися на відповідність МСК ФІА, НСК ФАУ і даному Регламенту.
3.3. Індивідуальний Регламент повинен відповідати Стандартному Регламенту змагання з трофі-рейдів, включених у залік Кубку Автомобільної Федерації України.
4. УЧАСНИКИ
4.1. До участі у Кубку допускаються володарі національних ліцензій водія категорії «К1», «КЮ», «Д0», «Д1», «ДЮ» та учасника категорії «КК», «КІ», «НК»; «НІ», виданих ФАУ та дійсних у поточному році, а також володарі міжнародних ліцензій: водія категорії «СО», «С1», та учасника категорій «МС», «МІ», виданих ФАУ та дійсних у поточному році, які мають документи, згідно НСК ФАУ та інших регламентуючих документів ФАУ, внесених у реєстр володарів ліцензій ФАУ. Допускається участь володарів ліцензій інших країн при умові, що учасники мають ліцензії відповідного рівня і не будуть мати право отримувати очки в кінцевих класифікаціях відповідної Серії змагань.
4.2. Водії, допущені згідно п.4.1., можуть брати участь у Кубку в індивідуальному заліку (залік у заліковій групі) та входити до складу команд у заліку команд.
4.3. Екіпажі складаються з двох осіб для автомобілів залікових груп І, ІІ і ІІІ. У ІV групі члени екіпажу вказується як водії без визначення пілота та штурмана.
4.4. Водії, що приймають участь на квадроциклах ІV залікова група), допускаються до участі попарно, як екіпаж, з відзначенням як водії на двох квадроциклах. Бортовий стартовий номер присвоюється парі. Пара формується учасниками на добровільних засадах. Якщо пару не сформовано, Організатор вправі визначати пари (двох водіїв) шляхом жеребкування.
4.5. Всі члени екіпажу можуть керувати автомобілем під час змагання і повинні обов'язково володіти ліцензією водія ФАУ, дійсною на день проведення змагання, крім володарів ліцензії «КЮ» і «ДЮ», які можуть заявлятися лише як другий водій і не можуть керувати транспортним засобом, якщо траса змагання проходить по дорогам загального користування.
4.6.
 1. Водій, заявлений у індивідуальному заліку, може бути заявлений одночасно за одну команду;
 2. Право заявити команди мають особи — володарі клубної, національної (міжнародної) індивідуальної ліцензії учасника, які представлять ліцензію учасника (юридичної особи) відповідної категорії;
 3. Право заявити водія мають особи — володарі клубної, національної (міжнародної) індивідуальної ліцензії учасника;
 4. У одному змаганні, включеному у залік Кубку, кількість команд не обмежена.
4.7. До участі у змаганні допускаються команди які мають обов'язкові документи та які складаються під час всього Кубку з довільної кількості водіїв, але з наступними кількісними обмеженнями у складі в одному змаганні: не менше 1 та не більше 12 екіпажів.
4.8. Бортові номери присвоюються екіпажу на етапах в наступній послідовності:
 • Водії, які приймають участь у першому Етапі Кубку ФАУ, обирають бортовий номер за власним бажанням серед вільних номерів (номер закріплюється за екіпажем на весь сезон);
 • Всі інші водії, в порядку, призначеному Організатором (рекомендується орієнтуватись по поточному заліку Кубка, станом на даний етап).
4.9. Бортові номери закріплюються за заліковими групами, а їх кількість визначається обмеженням Організатора від передбаченої кількості екіпажів на окремому змаганні:
 • I залікова група — починаючи з номера 101 по 199;
 • II залікова група — починаючи з номера 201 по 299;
 • III залікова група — починаючи з номера 301 по 399;
 • IV залікова група — починаючи з 01 по 99;
5. ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ
5.1. Після затвердження у встановленому порядку Індивідуального Регламенту Організатор змагання,включеного у залік Кубку висилає, через клуб або безпосередньо, Інформаційне повідомлення ФАУ, затвердженої КАС ФАУ форми і єдину офіційну форму ФАУ для заявки на участь у змаганні.
5.2. Заповнену форму заявки учасник висилає Організатору у порядку, встановленому у індивідуальному Регламенті. У виняткових випадках дозволяється останній строк прийому заявок не пізніше, ніж за 12 годин до початку змагання, при цьому при реєстрації участь підтверджується офіційною формою.
5.3. Командні заявки, затвердженої форми подаються при реєстрації, з числа водіїв попередньо заявлених згідно з п.5.2. та повинні включати в себе: назву і дату змагання, прізвище, ім'я, номер ліцензії водіїв, класи та номери технічних паспортів автомобілів, прізвище, ім'я, номер ліцензії учасника.
5.4. Заявка, що не вміщує повної інформації або має неточні відомості, особливо ті, що стосуються автомобіля, відхиляється.
5.5. Організатор має право відмовити в прийомі заявки з викладенням причин такої відмови (ст. 74 НСК ФАУ), однак не може відмовити водію, що посів призове місце у Кубку України останніх двох років. Якщо Організатор змагання відмовляє учаснику у прийомі його заявки, він повинен протягом 48 годин повідомити про це учасника, який подав заявку (якщо необхідно, зробити це через ФАУ), а також проінформувати ФАУ.
5.6. Повні списки учасників із стартовими номерами у відповідності з п.4.5. повинні публікуватися Організатором не пізніше, ніж за 12 годин до прологу або старту першого етапу змагання.
5.7. Фактом подання заявки учасник і водій підтверджують знання МСК ФІА, НСК ФАУ, даного та Індивідуального Регламентів, приймають встановлені умови без обмежень, зобов'язуються виконувати всі правила і вимоги МСК ФІА, НСК ФАУ, офіційних осіб змагання та Організатора.
5.8. Забороняється допуск до адміністративної перевірки учасників, якщо вони не подавали заявку, згідно з п. 5.2.
5.9. Учасники змагань повинні внести заявочні внески у вигляді доброчинного внеску на розвиток автомобільного спорту згідно порядку, який встановлюється Індивідуальним Регламентом змагання.
5.10. Розмір базового заявочного внеску, у 2010 році за кожний екіпаж становить:
Індивідуальний залік
Заявочний стартовий внесок
І залікова група 1200,00 грн.
ІІ залікова група 1200,00 грн.
ІІІ залікова група 1200,00 грн.
ІV залікова група
(за кожний квадроцикл)
1000,00 грн.
Командний залік
За команду 500,00 грн.
При цьому розмір внеску може збільшуватися у відповідності до коефіцієнту складності змагання на розсуд організатора.
5.11. Організатор може передбачити внесок за автомобілі технічної допомоги і супроводу, але внесок не може перевищувати 100 грн.
5.12. Організатор змагання повинен надати учасникам умови для оплати стартових внесків як в готівковій, так і безготівковій формі оплати з обов'язковою видачею учаснику документу, що підтверджує здійснення оплати цього внеску.
6. ДОПУЩЕНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
6.1. До участі у змаганнях допускаються позашляхові автомобілі з колісною формулою 4х4 та квадроцикли, які мають Технічний паспорт транспортного засобу для автомобільного спорту ФАУ або документи, що підтверджують право власності на них, в наступних залікових групах:
І залікова група «ТР1» модифіковані позашляхові автомобілі категорії ТР1
ІІ залікова група «ТР2» модифіковані позашляхові автомобілі категорії ТР2
ІІІ залікова група «ТР3» модифіковані позашляхові автомобілі категорії ТР3
IV залікова група «АТV» квадроцикли
6.2. Якщо до участі у змаганні допущено менше 4 автомобілів у певній заліковій групі, змагання у цій групі вважається таким, що не відбулося, а автомобілі рішенням Колегії Спортивних Комісарів переводяться до повної вищої залікової групи. Це положення дійсне для залікових груп І, ІІ, які можуть бути переведені до ІІ і ІІІ залікової групи відповідно.
6.3. На автомобілях всіх залікових груп в обов'язковому порядку з обох боків наносяться написи на крилах або задніх бокових вікнах автомобілів: прізвище, ім'я водіїв, репродукція державного прапора. Висота шрифту не більше 50 мм для написів на крилах, та не більше 100 мм для написів на вікнах. Інші написи і реклама — згідно НСК ФАУ. Учасники на квадроциклах в обов'язковому порядку наносять написи на шоломі з висотою шрифту від 15 мм до 50 мм: прізвище, ім'я водія, група крові та резус фактор водія.
6.4. Автомобілі категорії ТР1, ТР2, ТР3 повинні мати загальну вагу не більш 3500 кг і привід 4х4 та відповідати Технічним вимогам до автомобілів, які приймають участь у змаганнях трофі-рейдів (Додаток №6 до цього Регламенту). Квадроцикли відповідати Технічним вимогам до квадроциклів, які приймають участь у змаганнях з трофі-рейдів (Додаток №6 до цього Регламенту). Квадроцикли повинні мати Технічний паспорт транспортного засобу для автомобільного спорту ФАУ та документи, що підтверджують право власності на них.
7. ТРАСИ
7.1. Всі траси повинні буди інспектовані ФАУ. Ознайомлення учасниками з трасою заборонене. Дозволяється ознайомлення з маршрутом Прологу та «Супер» Спеціальної Ділянки. Порядок та час ознайомлення визначається Індивідуальним Регламентом.
7.2. Мінімальна довжина Прологу та «Супер» СД може визначатися на розсуд Організатора.
7.3. Час безперервного керування транспортним засобом однім водієм складатиме не більш ніж 4 години.
7.4. Максимальний час руху транспортного засобу складає не більше 17 годин, перерва для відпочинку єкіпажу перед продовженням руху має бути не менше ніж 7 годин.
8. КЛАСИФІКАЦІЯ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ОЧОК. РОЗПОДІЛ МІСЦЬ
8.1. Після кожного змагання, включеного у залік Кубку встановлюється наступна класифікація:
 • класифікація екіпажів у кожній заліковій групі (при умові, що в ній допущено не менше 4 автомобілів);
 • класифікація командного результату серед команд.
#
8.2. Порядок нарахування очок:
  8.2.1. Водіям за виборені місця присвоюються очки за таблицею:
1 місце 10 очок
2 місце 8 очок
3 місце 6 очок
4 місце 5 очок
5 місце 4 очка
6 місце 3 очка
7 місце 2 очка
8 місце 1 очко
  8.2.2. Якщо у певній заліковій групі приймають участь не більш ніж 5 екіпажів, очки нараховуються екіпажам з урахуванням коефіцієнту 0,5.
  8.2.3. Якщо, з форс-мажорних обставин змагання припинено, коли пройдено від 30% до 60% загальної дистанції змагальних ділянок водій одержує 50% від кількості очок, встановлених у п.8.2.1, якщо пройдено менше 30% загальної дистанції змагальних ділянок — змагання вважається таким, що не відбулось, в цьому випадку якщо є можливість знизити коефіцієнт змагання (не менше 1) присвоєння здійснювати згідно пониженого коефіцієнта.
8.3. Коефіцієнт змагання з трофі-рейдів:
  8.3.1. Коефіцієнт вираховувається по суммарній нормі часу всіх окремих СД. При цьому підрахунок проводиться наступним шляхом: перші 24 години суммарного часу дають коефіцієнт змагання 1, кожні додаткові повнi 12 годин додають по 0,2.
  8.3.2. Коефіціент змагань, в яких сумма нормативного часу всіх СД складае менш ніж 24 годині отримують коефіцієнт змагання рівний 0,5.
  8.3.3. Найвищий коєфіціент, що може бути присвоений єтапу Кубку України з трофі-рейдів у 2010 році складае 2.
8.4. Загальний результат Кубку проводиться шляхом підрахунку остаточних результатів за підсумками виступів водіїв в усіх змаганнях-етапах, включених у залік Кубку, з оформленням Фінального протоколу розіграшу Кубку за підсумками року.
8.5. Фінал Кубку проводиться шляхом підрахунку остаточних результатів за підсумками виступів водіїв в усіх змаганнях-етапах, включених у залік Кубку, з оформленням Фінального протоколу розіграшу Кубку за підсумками року. Звання Володаря Кубку України з трофі-рейдів серед перших водіїв та других водіїв, у заліковій групі (окремо серед водіїв на позашляхових автомобілів та на квадроциклах) присвоюється та наступні місця визначаються за найбільшою сумою очок, набраних водіями на всіх змаганнях, включених у залік Кубку. До уваги будуть прийматися результати водія в усіх етапах за виключенням одного найгіршого для нього єтапу. У випадку, якщо фактично проведено 1 або 2 змагання, враховуються всі результати. Якщо водії при остаточній класифікації водії набрали однакову кількість очок, то будуть враховані результати етапів, що було відмінусовано. У випадку нової рівності, результат визначатиметься по найкращому зайнятому місцю. При подальшій рівності, порівнюються місця на останньому (передостанньому і т.д.) етапі Кубку. Звання Срібного призера та Бронзового призера Кубку ФАУ з трофі-рейдів серед перших водіїв та других водіїв у заліковій групі присвоюється водіям, які посіли відповідно друге та третє місце згідно розрахунку результатів, вказаному вище.
8.6. Якщо на всіх змаганнях взяло участь менше 8 водіїв серед перших і серед других водіїв у певній заліковій групі, вважається, що Кубок у цій заліковій групі не відбувся і водію, який набрав найбільшу кількість очок з врахуванням п.8.4. цього Регламенту присвоюється звання Переможця змагань Кубку,а також відмічаються водії, що посіли друге та третє місця, без присвоєння їм звань Срібного та Бронзового призерів.
8.7. Першість на кожному змаганні серед команд визначається по найбільшій кількості очок, набраних трьома і менше кращими екіпажами у заліку в своїй певній заліковій групі.
8.8. У Кубку першість серед команд визначається по найбільшій сумі очок, набраних ними на всіх змаганнях. При рівності очок першість визначається за кращим місцем, зайнятих командою на всіх змаганнях, включених у залік Кубку. У випадку нової рівності, до уваги беруться наступні кращі місця. При подальшій рівності — порівнюються результати на останньому (передостанньому) етапі Кубку. Звання Володаря Кубку Автомобільної Федерації України з трофі-рейдів серед команд присвоюється команді, що посіла перше місце. Звання Срібного призера та Бронзового призера Кубку Автомобільної Федерації України з трофі-рейдів присвоюється командам, які посіли відповідно друге та третє місця.
8.9. Кубок у командному заліку вважається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяли участь менше 4 (чотирьох) команд.
9. ЗАЯВИ, ПРОТЕСТИ І АПЕЛЯЦІЇ
9.1. Учасник може подати заяву (письмове звернення учасника) на ім'я директора змагання чи голови КСК з описом фактів порушення регламенту, фактів стосовно безпеки змагань та інших зауважень без грошових внесків. Заяви приймаються до розгляду КСК за рішенням голови КСК за поданням директора змагань.
9.2. Будь-який протест повинен бути поданий у відповідності з Розділом ХІІ НСК ФАУ.
9.3. Кожен протест повинен подаватися у письмовій формі, підписаний володарем ліцензії учасника та повинен супроводжуватись внеском у розмірі 250 грн. Якщо протест подається стосовно технічного стану автомобілю до цього додається гарантійний внесок у сумі:
250 грн. за перевірку однієї з частин автомобіля (двигун, трансмісія, керування, гальмівна система і т.і.), яка не потребує розбирання агрегату.
1000 грн. за перевірку однієї з частин автомобіля (двигун, трансмісія, керування, гальмівна система і т.і.), яка потребує розбирання агрегату.
9.4. Витрати, що пов'язані з виконанням робіт по демонтажу та монтажу при перевірці протесту, що не покриваються гарантійним внеском відносяться на рахунок протестуючої сторони.
9.5. Внески, вказані в п.п. 9.3.; 9.4. повертаються тільки у випадку, якщо протест виявився обґрунтованим або на основі рішення ФАУ.
9.6. Протести подаються Директору змагання безпосередньо, або через Офіцера по зв'язкам с учасниками. При відсутності Директора змагання протести подаються будь-кому із Спортивних Комісарів.
9.7. Протести подаються:
 • проти прийняття заявки — не пізніше двох годин після закінчення передстартового контролю автомобілів;
 • проти рішення технічного Комісара — на протязі 60 хвилин після винесення цього рішення;
 • проти помилок або порушень, здійснених на протязі змагання з питань відповідності (невідповідності) автомобіля вимогам або класифікації, встановленій по закінченню змагання - подається на протязі 60 хвилин після попередньої публікації результатів змагання.
9.8. Забороняється внесення протестів по рішенням, винесеними суддями лінії старту, суддями фінішу або суддями факту по суті виконання ними своїх службових обов'язків (ст. 149 НСК ФАУ).
9.9. Учасники можуть подавати апеляції відносно прийнятих рішень у відповідності з розділом ХІІІ НСК ФАУ.
9.10. Для збереження за собою права на апеляцію учасник зобов'язаний на протязі 30 хвилин після опублікування рішення Спортивних Комісарів письмово повідомити їх про намір подати апеляцію. Письмове повідомлення про намір подати апеляцію супроводжується внеском у розмірі 500 грн.
9.11. При поданні апеляції, нагородження проводиться з врахуванням правила встановленого ст. 177 НСК ФАУ.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Організатор змагання повинен провести урочисте нагородження переможців змагання з участю представників засобів масової інформації, як правило у місцях відкритих для глядачів. Обов'язковими атрибутами нагородження переможців та призерів змагання, включеного у залік Кубку України є:наявність у місці проведення нагородження — Державного прапору України, прапору ФАУ. На місці проведення нагородження (подіум, арка і т.і.) повинно бути розміщено зареєстровану емблему ФАУ розміром не менше 50Х50 см. і текст АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ. _ етап КУБКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ З ТРОФІ-РЕЙДІВ. Порядковий номер етапу, місце проведення, дата.
10.2. Час, місце, процедура прибуття для нагородження учасників змагання встановлюється у Індивідуальному Регламенті, Програмі змагання і Бюлетені.
10.3. Присутність володарів ліцензій — учасників Кубку на всіх заходах, включених у Програму змагання та на урочистому нагородженні переможців та призерів Кубку обов'язкова. У разі відсутності учасників які посіли призові місця на урочистому нагородженні, Організатор має право не нагороджувати спонсорськими та цінними призами відсутніх учасників.
10.4. Розподіл призового фонду, а також інші положення, які не увійшли у даний Регламент, встановлюються Індивідуальним Регламентом та Програмою змагання, у відповідності до МСК ФІА, НСК ФАУ та іншими регламентуючими документами ФІА та ФАУ.
10.5. Для затвердження результатів змагання-етапу Кубку ФАУ Організатор повинен у тижневий строк надіслати всі протоколи, затвердженні рішенням Колегії Спортивних Комісарів за підписом Директора змагання та Секретаря змагання до Дирекції ФАУ, разом зі «Звітом про автомобільне змагання» за формою, що затверджує ФАУ.
10.6. Тільки ФАУ уповноважена вирішувати будь-які розбіжності, що можуть виникнути при виконанні даного Регламенту.
10.7. ФАУ при необхідності вносить зміни і доповнення до цього Регламенту та повідомляє їх у Офіційних бюлетенях ФАУ.

Додатки

 1. Термінологія
 2. Контроль проходження траси
 3. Розміщення наклейок на автомобілі
 4. Безпека
 5. Офіцери по зв'язкам з учасниками
 6. Технічні вимоги до транспортних засобів, які допускаються до участі у змаганнях з трофі-рейдів

ДОДАТОК 1
до Загального регламенту
Кубку ФАУ з трофі-рейдів

ТЕРМІНОЛОГІЯ

 • Трофі-рейд — змагання з трофі-рейдів, що проводиться по дорогам загального користування и важкому бездоріжжю і яке складається з одного або декілька Спеціальних ділянок (СД), що проходять по бездоріжжю.
 • Час проведення трофі-рейду — змагання починається з Адміністративних перевірок і/чи Передстартового огляду (включаючи перевірки запасних вузлів і агрегатів транспортного засобу, якщо Організатор вважає це потрібним), і закінчується самим пізнім з наступних моментів: завершення часу подачі Протестів чи закінчення їхнього слухання; закінчення Адміністративних перевірок і Технічної Інспекції після змагань; закінчення вручення призів.
 • Маршрут — встановлена Організатором траса змагання. Маршрут розділяється на етапи з однією чи декількома Спеціальними ділянками, з'єднаними Дорожніми секторами. Категорично заборонено давати старт СД у темний час доби. Після руху транспортного засобу протягом 17 годин, обов'язковий відпочинок не менше 7 годин. Маршрути (траса) змагання для різних залікових груп може бути загальними або різнитися.
 • Маршрутний лист 1-го автомобіля: офіційний документ, що повністю описує порядок руху екіпажа через контрольні пости, містить перелік СД, нормативи часу, дистанцію траси, розклад руху 1-го автомобіля і перелік пеналізацій за не проходження контрольних пунктів.
 • Дорожня книга (Легенда) — офіційний документ, що надається екіпажу, який містить перелік координат точок суддівських пунктів та пунктів контролю проходження траси, картографічні матеріали місцевості змагання з позначенням на них точок GPS-координат вищезазначених пунктів.
 • Карта-схема — схема головних доріг, якими можна доїхати до КП. На ній також вказується рельєф місцевості і місце старту, фінішу й розміщення КП. Окрім того, вказуються населені пункти й асфальтовані дороги в цьому районі.
 • Реєстр КП — це список КП з вказаними їх балів (у вигляді кількості балів або часова пеналізація) та географічними координатами (WGS-84). GPS-координати повинні надаватися в у форматі WGS-84 з зазначенням градусів, хвилин, долей хвилин.
 • Контрольний Пункт (КП) — являє собою предмет: прикметне дерево, великий камінь, стовп з поміткою і т.п. Місце розташування кожного такого пункту відмічається на карті-схемі. На дереві (камені, стовпі і т.п.) повинен бути фарбою намальований номер, закріплений за цим КП.
 • Технічний паспорт транспортного засобу для автомобільного спорту — документ, виданий ФАУ чи ФІА. Цей паспорт повинен надаватися за вимогою Технічних контролерів.
 • Брифінг — інструктаж, що проводиться Директором змагання або його Заступником, Начальником безпеки таабо дистанції про особливості заліку, особливих умовах забезпечення загальної або екологічної безпеки та інших особливостях даного змагання; участь у ньому є обов'язковою для всіх екіпажів. Екіпаж повинен бути представлений на брифінгу як мінімум одним водієм. Текст брифінгу у відношенні безпеки повинен бути видрукуваний і вивішений на Офіційному табло інформації. Відсутність екіпажу на брифінгу без поважних підстав карається штрафом 10% від суми стандартного стартового заявочного внеску.
 • Етап — частини змагання, розділені не менш ніж 6-годинною перервою.
 • Бівуак, Зона розміщення: зона — передбачена Організатором, розташована між пунктами Контролю Часу (КЧ) на фініші етапу і КЧ на старті наступного етапу. Режим роботи Бівуаку передбачається Індивідуальним регламентом змагання.
 • Містечко — територія, передбачена Організатором для розміщення учасників й офіційних осіб змагання на ночівлю. В Містечку розташовується Штаб (секретаріат) змагання та Офіційне табло.
 • Прилад GPS — прилад, здатний за допомогою супутників позиціонувати положення (координати) користувача, записати та відтворити інформацію на екрані.
 • Бортовий контролер (БК) — прилад, який використовуючи глобальні системи супутникової навігації (GPS, Galileo, ГЛОНАCС), на носій інформації записує данні про позицію, рух, зміну напрямку руху, швидкість.
 • Навігаційний етап/зона — етап/зона з точно невизначеним маршрутом, що проходить з/без Дорожньої Книги (частково чи повністю) і/чи по карті. Контрольні пункти проходження (КП), які можна легко і точно визначити на місцевості, повинні бути зазначені географічно (із указівкою широти і довготи), картографічно (координати), чи представлені з указівкою кілометражу, чи схем малюнків у Дорожній Книзі і/чи на карті. Наявність навігаційних зон у маршруті змагання повинна застерігатись в Індивідуальному Регламенті. Якщо у Дорожній книзі описуються межі Навігаційного етапу (зони), район внутрі зазначених меж вважатиметься офіційною трасою Навігаційного етапу (зони).
 • Дорожній сектор — частина маршруту з заданою нормою часу між двома послідовними пунктами КЧ.
 • Спеціальна Ділянка (СД) — ділянка, що хронометрується, проведена по різного роду бездоріжжю для його подолання з елементами орієнтування або без таких.
 • Лінійна СД — частина спеціальної ділянки, що хронометрується, на якій екіпаж повинен дотримувати заданий маршрут та коридор (обов'язковий порядок проходження суддівських пунктів та коридору).
 • Навігаційна СД — частина спеціальної ділянки, що хронометрується, на якій екіпаж самостійно визначають маршрут свого руху в межах зони офіційної траси, де знаходяться суддівські пункті та пункти контролю.
 • «Супер» Спеціальна Ділянка — ділянка, що хронометрується, організована з метою залучення великої кількості глядачів, і проведена з дотриманням підвищених вимог безпеки і на дорогах цілком перекритих від стороннього руху. При проведенні «Супер» Спеціальної Ділянки вона включається у програму змагання, але не враховується у залік змагання. Організаторам рекомендується проводити окреме нагородження. До участі в цій ССД допускаються й учасники які повністю або частково не пройшли основний маршрут змагання.
 • Пролог — кваліфікаційне змагання, яке проводиться на розсуд Організатора напередодні старту змагання з дотриманням підвищених вимог безпеки і на дорогах цілком перекритих від стороннього руху. Результати Прологу, у тому числі і пеналізації в часі, не входять у загальну класифікацію змагання, а служать тільки для визначення порядку старту на 1-й етап змагання. Участь у Пролозі не є обов'язковим для всіх допущенних екіпажів. Порядок старту на пролозі визначає Організатор з урахуванням вимог безпеки. Пролог може проводитися Організатором і з метою залучення великої кількості глядачів для популяризації змагань з трофі-рейдів.
 • Часовий норматив (максимально дозволений час) — встановлений Організатором і зазначений в Маршрутному листі і Карнеті (Контрольній Карті) максимальний час, на подолання екіпажами окремих Спеціальної ділянки (СД) або Дорожньої секції (ДС). Екіпаж, що перевищив даний час (норматив) буде покараний від штрафу до виключення зі змагань. Після закінчення Часового Нормативу + 60 хвилин, контрольні пункти для даного учасника вважаються закритими. Часовий норматив може змінюватись в сторону збільшення. В усіх випадках рішення щодо зміни максимально дозволеного часу (часового нормативу): приймається Колегією Спортивних Комісарів за пропозицією Директора змагання та вказується в Бюлетені.
 • Реальний час — час, реально витрачений екіпажем на проходження СД таабо ДС.
 • Час припинення функціонування контрольних постів — час фактичного припинення роботи контрольних постів. Цей час розраховується як норма проходження всієї дистанції для учасника що стартував останнім + 60 хвилин (даний час пункт працює в режимі посту безпеки). В умовах «лінійної» траси (без повторень), КСК може прийняти рішення про закриття пунктів по індивідуальному розкладу гонки.
 • Перегрупування — зупинка, запланована Організатором, для перегрупування екіпажів, що беруть участь у трофі-рейді, і обмежена вхідним і вихідним КЧ. Час зупинки для різних екіпажів може бути різним. Перегрупування може бути двох видів:
  • Регрупінг — порядок старту повинний відповідати основній класифікації трофі-рейду на момент прибуття в контрольну зону Регрупінгу. Основна класифікація повинна враховувати як результати, показані учасниками на СД, так і дорожню пеналізацію, а також всі інші пеналізації, виражені в одиницях часу.
  • Ренормінг (ущільнення каналу) — порядок старту екіпажам визначається відповідно до фінішу на останньої СД, якщо до моменту старту з Регрупінгу не вдається вивести нову класифікацію.
 • Період Нейтралізації — час, на який Організатор може зупинити екіпажі, що беруть участь у трофі-рейді. Цей час не зараховується в час, що класифікується.
 • Закритий Парк — територія (зона), на якій будь-який ремонт, заправка і зовнішня допомога заборонені, за винятком випадків, спеціально передбачених Індивідуальним Регламентом.
 • Бюлетень — офіційний документ, що є невід'ємною частиною Індивідуального Регламенту і призначений для публікації змін, пояснень і доповнень до останнього. Бюлетені повинні бути пронумеровані і датовані. Бюлетені випускаються і підписуються:
  • Організатором — до початку Адміністративних перевірок. Ці Бюлетені підлягають візуванню Головою Комітетом спеціальних позашляхових змагань (за винятком можливих змін оголошеного маршруту і розкладу);
  • Колегією Спортивних Комісарів — протягом усього змагання.
  Екіпажі повинні підтвердити факт одержання/ознайомлення з Бюлетенем підписом одного члена екіпажа. Усі Бюлетені повинні видаватися в письмовій формі, на папері жовтого кольору і публікуватися на Офіційному табло інформації і (при необхідності) на видному місці на Суддівських постах.
 • Контрольна Карта (Карнет) — документ, що видається учасникам, у якому відмічається факт і/чи час проходження суддівських пунктів під час змагання.
 • Фіксований штраф (пеналізація) — пеналізація, застосовувана в змаганнях з трофі-рейдів для заміни зняття зі змагання. Дає можливість покараному екіпажу продовжувати змагання в нормальних умовах. Фіксована пеналізація виражається в часі, що додається до інших пеналізацій, якими вже покараний екіпаж відповідно до Індивідуального Регламенту. Фіксовані пеналізації застосовувані замість виключення зі змагання, можуть застосовуватися тільки один раз за змагання і не можуть бути менш нормативу того етапу, на якому зафіксоване порушення + 10 годин.
 • Екіпаж — використовується в цілому; маються на увазі 1-й та 2-й водії для позашляхових автомобілів ТР1, ТР2, ТР3, Туризм, та 1-й водій і 2-й водії для квадроциклів та мотоциклів.
 • Буксирування — будь-які засоби, що змушують транспортний - засіб рухатися (так само і пересування автомобіля за допомогою стартера), крім звичайних способів пересування за допомогою механічної роботи двигуна.
 • Сервіс — будь-яка допомога в ремонтних роботах, зроблена не членами екіпажів, що змагаються (не фінішували на даної СД або ДС), а також використання чи одержання екіпажем будь-яких матеріалів (твердих чи рідких), запасних частин, інструментів чи устаткування, що транспортуються не на борту транспортних засобів, що змагаються (крім інформації, води, їжі, медикаментів та засобів зв'язку).
 • Ремонтні роботи (ремонт) — виправлення ушкоджень, заміна елементів, деталей і агрегатів, лагодження, а так само будь-які регулювальні, мастильні, діагностичні, заправні роботи і технічне обслуговування, проведені силами екіпажа з можливим залученням членів інших екіпажів, що змагаються (не фінішували на даної СД або ДС), і з використанням матеріалів і інструментів, що знаходяться на борті транспортних засобів, що змагаються.
 • Зона обмеження швидкості (ОШ) — зона на змагальній ділянці, де максимальна швидкість автомобіля обмежена. Зона сервісу: місце для проведення сервісних робіт.
 • Зона заправки (ЗЗ) — місце для проведення дозаправки.
 • Старт — момент часу, згідно якому екіпажу дозволяється виїзд на трасу змагання.
 • Фініш — момент часу перетинання лінії фінішу (Суддівського пункту фінішу) передньою віссю автомобіля, квадроцикла чи мотоцикла при наявності на його борту всіх членів екіпажу.
 • Гаситель тросу — прилад, який установлюється на сталевий трос лебідки з метою запобігання травматизму у разі розриву тросу. Вага гасителя тросу - не менш 0,75кг, площа поверхні — не менш 0,25м2; повинен знаходитися на третій частині натягнутого тросу.
 • Корозахисний строп — плоский, нееластичний ремінь шириною не менш 50мм й довжиною від 2 -2,5м, призначений для фіксації троса лебідки на деревах.

ДОДАТОК 2
до Загального регламенту
Кубку ФАУ з трофі-рейдів

КОНТРОЛЬ ПРОХОДЖЕННЯ ТРАСИ

Фіксація контролю проходження траси здійснюється екіпажем у наступному порядку:

Процедура здобуття відмітки про проходження контрольного пункту (КП) на Спеціальній ділянці. На трасі СД будуть розташовані контрольні пункти, позначені табличками (фарбою) з порядковими номерами (знак контрольного пункту) дерево, камінь, стовп та ін. Контроль проходження даних пунктів ведеться за допомогою цифрових знімків з роздільною здатністю кадру не менше 1600х1200 пікселів. Екіпажу необхідно сфотографувати знак контрольного пункту, свій транспортний засіб і одного з членів екіпажа, виконавши вимоги Організатора по компоновці кадру, яка зазначається у Індивідуальному регламенті змагання. Процедура здобуття відмітки про проходження контрольного пункту виконана правильно лише якщо хоч би на одному фотознімку є правильно скомпонований кадр, на якому чітко видно всі необхідні елементи обумовлені у вимогах. В разі відсутності кадру (псуванню окремих кадрів і так далі) з БУДЬ-ЯКОЇ причини або кадр виконаний з порушенням вимог по компоновці, а так само роздільної здатності кадру нижче 1600х1200 пікселів, процедура відмітки про проходження контрольного пункту вважається не виконаною. На фініші екіпаж здає флеш-карту від цифрового фотоапарату, судді в Реєстрі КП і Карнеті в спеціальній графі проставляє відмітку фінішу.

Забороняється використання мобільних телефонів, як фотоапарат!

Вимоги по компоновці кадру для екіпажів на позашляхових автомобілях — на знімку мають бути добре видимі і такі, що однозначно ідентифікуються:

 • номер даного контрольного пункту (точки);
 • автомобіль учасника з виразно помітним бортовим номером;
 • один з членів екіпажа, який однією рукою торкається знаку с номером даного контрольного пункту (не закриваючи його номера), а іншою рукою тримається за будь-яку частину свого автомобіля (окрім троса лебідки), причому дана частина повинна складати єдине ціле з автомобілем (не має бути відокремлена від нього). Допускається відкриття дверей (у тому числі задньої) і капота.

Вимоги по компоновці кадру для екіпажів на квадроциклах/мотоциклах - на знімку мають бути добре видимі і такі, що однозначно ідентифікуються:

 • номер даного контрольного пункту (точки);
 • два квадроцикла/мотоцикла учасників з виразно помітними бортовими номерами на них та один з членів екіпажу;
 • при цьому квадроцикли/мотоцикла повинні торкатися будь-яким колесом, або іншою невід'ємною частиною предмету кузова контрольного пункту (каміння, дерева, стовпа, тощо) з номером цього контрольного пункту.

Псування знаку контрольного пункту не дозволяється і пеналізується зняттям екіпажу зі змагання! Якщо цей факт зіпсування (знищення) знаку КП не дає можливості об'єктивно класифікувати інші екіпажі, Колегія Спортивних Комісарів зобов'язана прийняти рішення щодо скасування результатів цього КП.

Не дозволяється «лебедування» за предмет контрольної точки КП і пеналізується анулюванням екіпажу проходження (взяття) однієї контрольної точки КП.

Схематичні варіанти контролю проходження для квадроциклів.

ДОДАТОК 3
до Загального регламенту
Кубку ФАУ з трофі-рейдів

РОЗМІЩЕННЯ НАКЛЕЙОК НА АВТОМОБІЛІ

Розміщення наклейок на автомобілі
 1. Емблеми змагання
 2. Обов'язкова реклама
 3. Обов'язкова реклама
 4. Стартовий номер
 5. Необов'язкова реклама

ДОДАТОК 4
до Загального регламенту
Кубку ФАУ з трофі-рейдів

БЕЗПЕКА

 1. Сервісні парки

  Максимальна дозволена швидкість в сервісних парках — 20 км/год. Для безпеки глядачів, організатори повинні забезпечити окрему доріжку для транспортних засобів, і окрему для глядачів.

 2. Дозаправка

  Дозаправка повинна здійснюватись тільки в Заправочних зонах, визначених Організаторами, що відзначені у Дорожній книзі.

  Зони заправки можуть розташовуватися відразу за Зонами сервісу. Максимальний «нейтралізований» (врахований) час, що рекомендується для Зони заправки — 15 хвилин.

  У такому випадку Організатори повинні зупинити в Заправочній зоні всі транспортні засоби. У Заправочних зонах заборонено починати які-небудь дії, не зв'язані безпосередньо з дозаправкою. В усіх Заправочних зонах діє обмеження швидкості до 5 км/г.

  Механікам рекомендується надягати уніформу з вогнетривкого матеріалу.

  За дозаправку відповідає тільки учасник. Під час усього процесу заправки двигуни працювати не повинні. Екіпажам рекомендується залишити транспортні засоби на час дозаправки.

  Якщо члени екіпажу все-таки залишаються в автомобілі, ремені безпеки повинні бути розщібнуті. У випадку поломки транспортний засіб може бути відбуксований із Заправочної зони без накладення штрафу.

  Даний пункт носить рекомендаційний характер.

ДОДАТОК 5
до Загального регламенту
Кубку ФАУ з трофі-рейдів

ОФІЦЕРИ ПО ЗВ'ЯЗКАМ З УЧАСНИКАМИ

 1. Фотографії Офіцерів по зв'язку з учасниками публікуються в Регламенті чи Бюлетенях.
 2. Офіцери по зв'язку з учасниками повинні бути легко пізнавані і повинні бути присутніми:
  • на Технічних Оглядах і Адміністративних перевірках;
  • на старті і фініші кожного етапу;
  • у місцях проведення Регрупінгів.
 3. Плани роботи Офіцерів по зв'язку з учасниками затверджується Колегією Спортивних Комісарів і публікується на Офіційному табло інформації.
 4. Обов'язки офіцерів по зв'язках з учасниками:
  • інформування екіпажів і забезпечення постійного контакту з ними;
  • відповіді на питання учасників змагання;
  • роз'яснення правил і особливостей проведення даного змагання;
  • виключення переадресування питань Колегії Спортивних Комісарів, якщо питання можуть бути вирішені шляхом роз'яснення, за винятком Протестів;
  • приймати в Учасників (Заявників) Протести.
 5. Офіцери по зв'язках з учасниками зобов'язані утримуватися від будь-яких слів і дій, здатних викликати Протести.

ДОДАТОК 6
до Загального регламенту
Кубку ФАУ з трофі-рейдів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ З ТРОФІ-РЕЙДІВ

(додається окремо)

© 2008 — 2011 offroad.net.ua. All rights reserved. by nucleart.net 2008
rss
Карта